OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH

1.Opracowania kartograficzne (mapy) dla celów projektowych
- pomiary sytuacyjno- wysokościowe
- pomiary uzupełniające

2.Geodezyjne pomiary realizacyjne
- firma specjalizuje się w obsłudze i realizacji obiektów drogowych
- tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
- tyczenie budynków i budowli

3. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne
- inwentaryzacja i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
- geodezyjna obsługa inwestycji
- pomiary kontrolne budynków i budowli , pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
- pomiary objętości mas ziemnych ( hałd, nasypów itp.)

4. Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania

W pracach geodezyjnych stosujemy najnowszy sprzęt pomiarowy i komputerowy .
Opracowania wykonujemy w technologii tradycyjnej lub w każdym wybranym przez zleceniodawce programie.

 

Właściciel:
DAMIAN GWIAZDA
OPOLE ul. Bytnara Rudego 17/201 mapka kliknij
Tel. 0504 853 645
e- mail: geostar@op.pl
NIP 679-215-34-02 ; REGON 160085400

 
Copyright © TOTKOM.com 2010

Kawa, cukierki